Bærekraft & Ansvar

Du er her:
Bærekraft & Ansvar

Vi jobber for åpenhet og bærekraftig produksjon

Interstil Holdings selskaper opererer innenfor et bredt spekter av handel over hele verden, både som produsent, eksportør og importør. Vi jobber målrettet for å forbedre arbeidsforholdene for arbeiderne i fabrikkene og hos underleverandører. Vi følger internasjonale standarder og retningslinjer, inkludert ILO-konvensjonene, Menneskerettighetene, FNs Barnekonvensjon, FNs Kvinnekonvensjon, FNs Global Compact og OECDs retningslinjer for Multinasjonale Virksomheter.

Datterselskaper

  • Hjellegjerde Asia: Vår fabrikk i Thailand som eksporterer til Norge, USA og flere land både i Europa, Asia og Australia. Vi er ISO 9001-sertifisert og jobber mot ISO 16001-sertifisering for miljøvennlig produksjon. Vi har en egen HR-avdeling som sikrer at alle ansatte ligger over lokale krav til lønn, arbeidstid, sosiale goder og rettigheter.
  • Hjellegjerde Baltic: Vår fabrikk i Litauen som er underlagt EUs arbeidsdirektiv og reguleringer. Vi gjennomgår årlige kontroller for å sikre overholdelse av disse standardene. Avvik og brudd må utbedres og dokumenteres.
  • Interstil og Nordic Furniture Group: Importerer varer til det norske og svenske møbelmarkedet. Møblene produseres hovedsakelig i Kina, men vi importerer også fra India og Vietnam. Søkelyset på arbeidsforhold, sosiale rettigheter og en bærekraftig produksjon har også i disse landene vært betydelige de siste årene. Holdninger til arbeidsmiljø, menneskerettigheter og bærekraft, spesielt når det gjelder miljø og ressursbruk, kan imidlertid være annerledes enn det vi er vant til i Norge. Det kan forekomme brudd på disse rettighetene både fra myndighetene og på bedriftsnivå. Arbeiderne bor ofte på fabrikker som ligger langt unna hjemmet sitt, og de kan være sårbare for brudd på deres rettigheter.

Tilsyn og rapportering

Vi har et sett med virkemidler for å sikre at fabrikkene overholder internasjonale og nasjonale regler og retningslinjer. Vi samarbeider med fabrikker som viser evne til å følge reglene og jobber langsiktig med dem. Ved inngåelse av nye samarbeid gjennomfører vi risikovurderinger og krever at fabrikken signerer en avtale om overholdelse av ILO-konvensjonene, Menneskerettighetene, FNs Barnekonvensjon, FNS Kvinnekonvensjon, FNs Global Compact og OECDs retningslinjer for Multinasjonale Virksomheter.

Vi gjennomfører årlige uavhengige gjennomganger av fabrikkene for å vurdere arbeids- og miljøforholdene. Det kan være SMETA, BSCI eller Amfori. Ved eventuelle avvik gis fabrikkene tidsfrister for å gjøre endringer, og disse endringene dokumenteres og arkiveres. Vi kontrollerer også trevirke og sporbarheten i henhold til Tømmerforanordningen (EUTR) enten internt eller gjennom uavhengige tredjeparter som for eksempel Preferred By Nature eller FSC.

Vår direkte involvering og kommunikasjon

Vi besøker fabrikkene for kvalitetskontroll når møbler er ferdig produsert, og bruker disse anledningene til å avdekke eventuelle avvik. Dette gjøres av våre medarbeidere i NFG Kina. Vi reiser også fra vårt norske hovedkontor direkte til fabrikkene eller til messer, hvor vi går gjennom sosiale arbeidsforhold og bærekraftig produksjon.

Kontakt oss for mer informasjon

Vi er forpliktet til åpenhet og bærekraftig produksjon. Hvis du ønsker ytterligere informasjon, vennligst kontakt oss på post@interstil.no.

Siste nytt først!
Meld deg på vårt nyhetsbrev og sikre deg nyttig info om produkter & vareprøver, kampanjer & kupp m.m.